Mediacyjne procedury rozwiązywania konfliktów zajmują stałe miejsce w systemach norm społeczno – prawnych w wielu krajach, w tym także w Polsce.