CENNIK

W sporach niemajątkowych koszt mediacji wynosi:

– 320 PLN/godz. dla osób fizycznych,
– 420 PLN/godz. dla podmiotów gospodarczych.

W pozostałych sprawach koszt mediacji uzależniony jest od wartości przedmiotu sporu.

WPS (wartość przedmiotu sporu)

KOSZT MEDIACJI

do 200 000 PLN

2000 PLN

do 500 000 PLN

3000 PLN

do 1 000 000 PLN

4000 PLN

powyżej 1000 000 PLN

honorarium mediatora jest negocjowane

 

Zazwyczaj obie strony pokrywają po 50% wynagrodzenia
mediatora, chyba, że wspólnie ustalą inaczej.


Mediatorowi przysługuje zwrot wydatków (przejazd, hotele) w zakresie uzgodnionym w umowie ze stronami.