mediacja we wrocławiu

Mediacja to nowoczesna metoda rozwiązywania konfliktu przez strony przy wsparciu neutralnej osoby trzeciej – mediatora. Celem mediacji jest pomoc stronom konfliktu w osiągnięciu satysfakcjonującego, w pełni akceptowanego przez nie porozumienia.

Kancelaria Mediacyjna Magdalena Cetera  od ponad 15 lat prowadzi mediacje w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i karnych. W tym czasie przeprowadzono kilkaset postępowań mediacyjnych zarówno sądowych jaki i pozasądowych, a ponad 70 % z nich zakończyło się zawarciem ugody. Porozumienia stron dotyczą takich kwestii jak:  uregulowanie płatności, wykonanie zobowiązań, ustalenie zasad współpracy, ustalenie formy rozwodu, praw rodzicielskich, kontaktów i alimentów, kwestii spadkowych, odszkodowawczych, warunków kontaktów, obowiązków wspólników i wielu innych.

W czasie spotkań mediacyjnych strony mają możliwość  pozasądowego rozwiązania sporu w sposób tańszy, szybszy i skuteczniejszy niż na drodze sądowej, a ugoda mediacyjna  zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej i po nadaniu klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, co gwarantuje stronom bezpieczeństwo i gwarancje wykonania podjętych ustaleń.

Posiedzenia mediacyjne odbywają się we Wrocławiu, w poufnej i odformalizowanej atmosferze, w terminach uzgodnionych ze stronami. Strony same ustalają warunki zakończenia sporu a mediator zapewnia dbałość o interesy każdej ze stron, pomagając stronom dojść do potrzeb i analizowaniu możliwości. Mediator nie ocenia, nie rozstrzyga i nie definiuje, która ze stron ma rację – pomaga te racje wzajemnie przeanalizować i poprowadzić rzeczowe negocjacje.

                                                                        Zapraszam do kontaktu,
Magdalena Cetera

Mediacje

jak wyglądają mediacje

Mediacyjne procedury rozwiązywania konfliktów zajmują stałe miejsce w systemach norm społeczno-prawnych w wielu krajach, w tym także w Polsce. Prowadzimy mediacje we Wrocławiu.

Szkolenia/Staże

szkolenia

Oferta szkoleniowa obejmuje zarówno kursy przygotowujące do zawodu mediatora, jak i szkolenia dla osób chcących podnieś swoje obecne kwalifikacje zawodowe

O mnie

_DSC4841

Moja przygoda z mediacją rozpoczęła się podczas studiów. Od tamtej pory nieustannie staram się doskonalić swoje umiejętności i propagować pokojowe metody rozwiązywania sporów.