MEDIACJE

ja + A siedz DSC4926

Mediacyjne procedury rozwiązywania konfliktów zajmują stałe miejsce w systemach norm społeczno – prawnych w wielu krajach, w tym także w Polsce.

Jednak mediacja to nie tylko procedura, to również swoista filozofia podejścia do problematyki konfliktu. Zakłada, że jest on okazją do nauki rozróżniania stanowisk od potrzeb, interpretacji od faktów, a także sytuacją, którą przekujemy albo w destrukcję albo w konstruktywne więzi. Mediacja nie zakłada szukania winnego, wykorzystuje potencjał konfliktu i przekształca w realne, satysfakcjonujące dla stron rozwiązania.

 

W  zakresie mediacji Kancelaria oferuje pośrednictwo w sporach sądowych i pozasądowych
w sprawach:

 • cywilnych – takich jak: o podział majątku, o dział spadku, o zniesienie współwłasności,
  o ustanowienie drogi koniecznej, o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej i in..

   

 • gospodarczych – takich jak: o zapłatę, o prawo do znaku towarowego, o odszkodowanie
  za niewłaściwe wykonanie usługi, o naruszenie warunków umowy, nie wykonanie umowy i in..

   

 • prawa pracy – takich jak: o przywrócenie do pracy, o zapłatę, o odszkodowanie
  tytułem rozwiązania umowy o pracę, o zmianę relacji pracowniczych,
  o odwołanie od wypowiedzenia 
  umowy o pracę, o wynagrodzenie i in.. 

   

 • rodzinnych – takich jak: o pojednanie, o prawa opiekuńcze, o alimenty, o formę rozstania,
  o podział majątku,  o formę sprawowania opieki nad dzieckiem i in..