Magdalena Cetera Mediator Wrocław

mediacja we wrocławiu

Mediacja to nowoczesna metoda rozwiązywania konfliktu przez strony przy wsparciu neutralnej osoby trzeciej – mediatora. Celem mediacji jest pomoc stronom konfliktu w osiągnięciu satysfakcjonującego, w pełni akceptowanego przez nie porozumienia.

Prowadzimy mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Dzięki nam można mieć możliwość pozasądowego rozwiązania sporu w sposób tańszy, szybszy i skuteczniejszy.

Mediacje

jak wyglądają mediacje

Mediacyjne procedury rozwiązywania konfliktów zajmują stałe miejsce w systemach norm społeczno-prawnych w wielu krajach, w tym także w Polsce. Prowadzimy mediacje we Wrocławiu.

Szkolenia

szkolenia

Oferta szkoleniowa obejmuje zarówno kursy przygotowujące do zawodu mediatora, jak i szkolenia dla osób chcących podnieś swoje obecne kwalifikacje zawodowe

O mnie

_ja DSC4789

Moja przygoda z mediacją rozpoczęła się podczas studiów. Od tamtej pory nieustannie staram się doskonalić swoje umiejętności i propagować pokojowe metody rozwiązywania sporów.

Mediacje są nowoczesną usługą na pograniczu prawa i psychologii. Nasze działania prowadzimy od przeszło 10 lat. W tym czasie pomogliśmy wielu rodzinom, przedsiębiorcom oraz konsumentom. Dzięki naszym usługom w zdecydowanej większości przypadków można odejść od drogi sądowej. Mediacja obejmuje swoim zakresem m.in.:
prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze, prawo karne, prawo pracy, prawo spadkowe, prawo alimentacyjne, prawo ubezpieczeniowe, odszkodowania powypadkowe, odszkodowania pracownicze.

Zachęcamy do zadawania pytań obejmujących mediacje w kontekście następujących zagadnień związanych z polubownym rozwiązaniem konfliktów.