SZKOLENIA I STAŻE

_ręka DSC4532

SZKOLENIA

Oferta szkoleniowa Kancelarii obejmuje kursy przygotowujące do zawodu mediatora, jak również szkolenia dla osób chcących wzmocnić swoje dotychczasowe kwalifikacje i kompetencje poprzez naukę wykorzystania technik mediacyjnych w obecnej pracy. Celem prowadzonych szkoleń jest zapoznanie uczestników z zasadami i procesem mediacji oraz ich praktycznym zastosowaniem.


Uczestnicy szkoleń uczą się, w jaki sposób i w jakich warunkach możliwe jest wypracowanie konsensualnych rozwiązań zaistniałego konfliktu. Zdobywają wiedzę na temat mediacji oraz umiejętność odpowiedniego wykorzystania technik mediacyjnych. Szkolenia obejmują także przedstawienie obecnego stanu uregulowań prawnych w zakresie mediacji.
Tematyka i zakres szkoleń są zawsze dostosowane do indywidualnych, zgłaszanych przez Państwa potrzeb.

.

 Przykłady szkoleń:

„Mediacje gospodarcze – strategia rozwiązywania i zapobiegania konfliktom w biznesie”
Szkolenie przeznaczone jest dla prezesów, członków zarządu, wyższej kadry menedżerskiej, członków rad nadzorczych i właścicieli prywatnych przedsiębiorstw.


„Mediacje jako sposób usprawnienia procesu podejmowania decyzji w strukturach władz lokalnych

Szkolenie przeznaczone jest dla radnych, przedstawicieli zarządów gmin i powiatów oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji im podległych.

 

„Mediacyjna strategia zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym”
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

„Mediuj i zarządzaj – czyli jak skutecznie wykorzystywać techniki mediacyjne w zarządzaniu grupą”
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i procesem mediacji. Szkolenie pozwala zdobyć  umiejętność korzystania    z technik mediacyjnych, dzięki którym możliwe jest wypracowanie konsensualnych rozwiązań. Zastosowanie  tych technik pomaga również zapobiegać powstawaniu potencjalnych sytuacji konfliktowych oraz minimalizuje prawdopodobieństwo kwestionowania w przyszłości wypracowanych i podjętych decyzji.


PROJEKT „MEDIATOR W FIRMIE” 

      Wychodząc na przeciw stale rosnącym wymogom rzeczywistości gospodarczej w Polsce, Kancelaria Mediacyjna Magdaleny Cetery przygotowała dla swoich Klientów nową usługę – MEDIATOR W FIRMIE.
          Projekt zakłada wsparcie Przedsiębiorstw w zakresie kreowania rozwoju, wizerunku oraz polityki personalnej firmy poprzez zastosowanie mediacji. Proponujemy usługi profesjonalnego mediatora w obszarze mediacji biznesowych, obejmujących zewnętrzne relacje firmy z innymi podmiotami oraz mediacji pracowniczych, dotyczących sporów powstających w wewnętrznej strukturze firmy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami projektu, zapraszamy do kontaktu.


STAŻE DLA MEDIATORÓW

Staż obejmuje udział w pięciu posiedzeniach mediacyjnych. Stażysta, po uzyskaniu przez mediatora zgody stron mediacji na obecność stażysty, bierze udział w mediacji w roli obserwatora. Po skończonej sesji mediator omawia i analizuje ze stażystą jej przebieg – 30 min. Stażystę obowiązują te same zasady, co mediatora, dotyczy
to w szczególności zasady poufności.

KOSZT 1750 zł
5 x 350 zł (w tym 25 zł koszt sali)