Mediacja to nowoczesna metoda rozwiązywania konfliktu przez strony przy wsparciu neutralnej osoby trzeciej – mediatora. Celem mediacji jest pomoc stronom konfliktu w osiągnięciu satysfakcjonującego, w pełni akceptowanego przez nie porozumienia.